מהי הצהרת הון ומדוע חשוב להשתמש בייצוג של גורם מומחה


06 Feb
06Feb


לצורך מה דרושה הצהרת הון ?

מס הכנסה משתמש בכלי הנקרא הצהרת הון לצורך איתור הכנסות שלא דווחו במסגרת הדוח השנתי. מכיוון שהנישום שכח לדווח או שההכנסה שנויה במחלוקת. 

בטופס הצהרת ההון תצטרכו לדווח על ההון העסקי והפרטי:  נכסים פחות התחייבויות של התא המשפחתי עד גיל 18 ושל העסקים בארץ ובחו"ל. 

הצהרת ההון מתייחסת להכנסות, הוצאות על העסק והוצאות שוטפות על מחייה, נכסים,מתנות, השקעות, הלוואות ועוד. 


מי נדרש לבצע הצהרת הון

הדרישה להצהרת הון יכולה להיות מופנית לכל אזרח ולכל בעל עסק ללא שום קשר האם העסק קטן או גדול. הצהרת ההון תמולא בטופס 5329. מכח פקודות מס הכנסה סעיף 135 (1) פקיד השומה רשאי לדרוש בהודעה מראש לקבל פירוט נוסף על על הנתונים הרשומים בטופס הצהרת הון ואף לבקש שיתייצב בפניו הנישום על מנת למסור פרטים. יתרה מכך פקיד השומה רשאי לפעול לקבלת מידע ומסמכים שנמצאים לאו-דווקא אצל הנישום עצמו וכל זאת על מנת להגיע להכנסות של  הנישום. 

 

אילו פרטים דרושים לצורך מילוי הצהרת הון

בטופס הצהרת ההון תצטרכו לפרט לפי עלות נומינלית נושאים כגון: נכסים, מזומנים, נכסים בנאמנות, קופות, מזומנים ,הלוואות משכנתא, תכולת דירה ועוד. בעל עסק יידרש לדווח על נכסים, מלאי והתחייבות.  


מועד הגשת הצהרת ההון      

נדרש להגיש הצהרת הון אחת לכמה שנים בד"כ שלוש עד חמש שנים. ומרגע שקיבלתם את הבקשה עליכם להגיש את הצהרת ההון תוך 120 ימים מיום הדרישה 


הפרשי הון 

מס הכנסה יבצע הצלבות בין שני דוחות הצהרות ההון  כדי למצוא הפרשים. עליכם להגיע מוכנים ולאתר את ההפרשים מבעוד מועד ולהמציא הסבר מתאים, במידה ולא תעשו זאת קיים סיכון שתחויבו בסכומי מס נוספים.  

הפרשי הון יכולים לנבוע מסיבות רבות: מהכנסות שלא הוצהרו, טעויות שבוצעו במילוי לא נכון של מכירת נכסים. גם אי רישום של קבלת מתנה אינו ענין של מה בכך ויש להוכיח על ידי תדפיסי בנק והסבר הון אצל הצד הנותן והמקבל.

 לאחרונה רשות המיסים נערכו לאיתור נכסי ישראלים בחו"ל כך שיש לשים לב כי נרשמו בהצהרת ההון גם נכסים בחו"ל.  


מה עלי לעשות על מנת להגיע מוכן להצהרת הון?

לשמור על כל מסמך  המעיד  על רכישה /מכירה, לשמור העברות בנקאיות ומתנות שהתקבלו, תדפיסי בנק, תלושי שכר, דוח רווח והפסד לכל שנה, מכירת נכסים- מסמכים (להסברי הון)

נכסים בנאמנות, רכישות לבית, רכישת רכב, מכירת רכב, הלוואות, משכנתא, תכולת דירה כל מסמך רכישה /מכירה. 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.