הנהלת חשבונות


 

במסגרת שירותי הנהלת חשבונות מוצעים מגוון שירותים 

 • דוחות לשלטונות: מס הכנסה, ביטוח לאומי ומע"מ 
 • גיול חובות - דוחות חודשיים מעודכנים של יתרות ספקים ולקוחות 
 • תזרים מזומנים
 • דיווחים וניתוחים חודשיים להנהלה
 • ניהול כספים ותקציבים 
 • דוחות כספיים רבעוניים ושנתיים 
 • מאזנים מאוחדים
 • פיקוח על גבייה
 • הדרכת עובדים בנושא הנהלת חשבונות בבית העסק
 • הפקת מאזן בוחן תקופתי
 • הנהלת חשבונות כפולה וחד צידית